Lietuvos Auditorių Asociacija

  • Padidinti šrifto dydį
  • Normalus šrifto dydis
  • Sumažinti šrifto dydį

Apie asociaciją

Lietuvos auditorių asocijacija (LAA) yra savanoriškas, savarankiškas fizinių asmenų susivienijimas – ribotos civilinės atsakomybės viešasis  juridinis asmuo. LAA įsteigta 1997 m. Veiklos pagrindas - Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymas, LAA Įstatai bei kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys norminiai. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, turintys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka išduotą auditoriaus pažymėjimą.

MISIJA

  • padėti Lietuvos auditoriams LAA nariams gerinti konkurencingumą šalyje, remiantis audito atlikimo kokybės užtikrinimu.
  • padėti LAA nariams kelti savo profesionalumą, kad geriausiu būdu mažiausioms išlaidoms būtų užtikrinta atliekamų paslaugų kokybė;
  • bendradarbiauti su visuomene, piliečiais ir organizacijomis ir remti jų domėjimąsi audito atlikimu;
  • vystyti tarptautinį bendradarbiavimą audito srityje;
  • inicijuoti ir organizuoti asociacijos narių praktinį  mokymą;
  • teikti asociacijos nariams konsultacijas ir kitas ugdymo, aprūpinimo informacija ir kitas paslaugas.
VIZIJA
 
Asociacija taps pagrindiniu informacijos ir motyvacijos šaltiniu Lietuvos auditoriams LAA siekiant audito kokybės profesionalumo ir veiklos tobulumo.
 

Prisijungimas