Lietuvos Auditorių Asociacija

  • Padidinti šrifto dydį
  • Normalus šrifto dydis
  • Sumažinti šrifto dydį

Pažintinė kelionė į Airiją

Spausdinti
 LAA pagrindins veiklos tikslas - padėti savo nariams kelti kvalifikaciją, siekti paslaugų kokybės, laikytis profesinių standartų, bendradarbiauti, semtis ir dalintis patirtimi, sukurti kokybės kontrolės užtikrinimo sistemą.LAA nariai šiais metais kelias dienas viešėjo Dubline. Kelionės tiklas ir buvo susipažinti su Airijos sertifikuotų buhalterių asociacija (CPA), jos organizacine struktūra, veikla ir pagrindiniais  tikslais, kokybės kontrolės užtikrinimo sistema. Viso Airijoje yra per  25000 sertifikuotų buhalterių, t.y. išsilaikiusių kvalifikacinius egzaminus ir priklausančių kuriai nors iš 9 profesinių  organizacijų. Profesinės organizacijos yra stiprios, glaudžiai bendradarbiauja su tarpusavyje ir su vyriausybe, kuri supranta profesionalių buhalterių vertę valstybei. Narystė profesinėse organizacijose yra pagrįsta savanoriškumo principu, visos organizacijos yra išlaikomos iš narių mokesčio. Auditoriais gali būti sertifikuoti buhalteriai, kurie dar turi išsilaikyti papildomus egzaminus ir narystė kurioje nors profesinėje organizacijoje jiems yra privaloma. Šiuo metu Airijoje yra 1548 auditoriai.

Vienoje iš profesinių organizacijų ir lankėsi LAA nariai. Tai viena iš gausiausių profesionalių buhalterių organizacijų, tai yra sertifikuotų buhalterių asociacija ( CPA), kuri vienija virš 5000 narių.  Sertifikuotų buhalterių asociacijai (CPA) vadovauja taryba, sudaryta iš 16 išrinktų asociacijos narių ir iki 3 ne asociacijos narių, kurie vidutiniškai renkasi 8 kartus per metus. Tarybos pagrindinė funkcija yra nustatyti asociacijos strategiją ir politiką, kurias įgyvendina samdomi darbuotojai ir komitetai, sudaryti savanoriškumo principu. Darbas komitetuose yra neapmokamas. Viso šioje asociacijoje yra 7 komitetai: CPE – kurio tikslas padėti įgyvendinti strategiją ir metines programas, užtikrinti, kad asociacijos veikla atitiktų geriausią tarptautinę praktiką, drausmės komitetas – prižiūrėti, kad veikla būtų vykdoma pagal įstatymus, mokymo ir kvalifikacijos kėlimo komitetas – atsakingas už kvalifikacijos kėlimą ir mokymo organizavimą, tyrimo – už skundų, pateiktų dėl šios organizacijos narių veiklos, tyrimą  ir nagrinėjimą, registravimo komitetas  - už buhalterių registrą ir buhalterių priežiūrą, kad jie laikytųsi profesinių standartų,  apeliacijos komitetas – už auditoriams skirtų nuobaudų, skundų peržiūrą ir nagrinėjimą, mažų ir vidutinių įmonių ir praktikuojančių buhalterių komitetas –už mažų įmonių ir praktikuojančių buhalterių veiklos organizavimą. CPA asociacija labai daug dėmesio skiria kvalifikacijos kėlimui, mokymui, pati asociacija mokymo paslaugų neteikia, tik organizuoja mokymus, taip pat kokybės kontrolės užtikrinimo sistemai organizacijos viduje. LAA nariai susipažino su kokybės kontrolės užtikrinimo sistema, kaip ji veikia, kas ją sudaro ir įgyvendina. Ši kokybės kontrolės užtikrinimo sistema apima įmonių atranką patikrinimui, peržiūrą ir patikrinimą, peržiūros ir patikrinimo ataskaitą, probleminių sričių nustatymą patikrinimo eigoje, bendras problemas ir kitas procedūras. Kokybės kontrolę atlieka 5 samdyti darbuotojai, trys iš jų turintys praktinės patirties buhalteriai profesionalai ir auditoriai, dirbantys pilną darbo dieną ir  negalintys užsiimti jokia kita veikla, taip pat turintys griežtai laikytis konfidencialumo principo. Patikrinamos yra visos įmonės kartą per 6 metus. Patikrinimo rezultatas yra ataskaita, kuri gali būti vertinama taip: A- jokių pastabų nėra, B - reikalingi kai kurie patikslinimai tam tikrose srityse, C – bus vykdomas pakartotinis patikrinimas po 6 - 18 mėnesių, D – apie trūkumus yra pranešama atitinkamam komitetui. Jei nariai nesutinka su patikrinimo rezultatais, gali kreiptis į apeliacijos komitetą. Ši profesionalių buhalterių asociacija buvo įkurta 1991 m., šiuo metu tai greičiausiai auganti profesionalų buhalterių asociacija, kurios šūkis CPA - tai profesionalas buhalteris, kuri sukuria pridedamąją vertę verslui.

Airijoje taip pat yra sukurta priežiūros institucija – tai Airijos auditorių ir buhalterių priežiūros institucija, įkurta 2006 m. Jos tikslas – visų 9 Airijos sertifikuotų buhalterių profesinių organizacijų priežiūra. Ši institucija prižiūri kaip profesinės organizacijos laikosi etikos kodekso, profesinių standartų, kaip vykdo buhalterių sertifikavimą, tvarko jų registrą, kaip vykdo kokybės kontrolės sistemos užtikrinimą. Airijos auditorių ir buhalterių priežiūros institucija dar ne pilnai atitinka viešos priežiūros tarnybą pagal ES reikalavimus, nes buvo įkurta 2006 m. Šiai dienai jos reglamentai yra peržiūrimi ir derinami pagal ES direktyvos reikalavimus.

LAA nariai taip pat apsilankė ir audito įmonėje, susipažino su praktikuojančiais auditoriais, jų veikla, problemomis. Praktiniame darbe šiuo metu pereinama nuo informacijos saugojimo popierinėse bylose į informacijos saugojimą kompiuterinėse laikmenose, kurios užims daug mažiau vietos. Audito darbo dokumentus Airijoje pagal įstatymą privaloma saugoti 6 metus, pas mus pagal naują audito įstatymą net 10 metų.

Pažintinėje kelionėje LAA nariai pasisėmė daug praktinės patirties ir įgijo teorinių žinių, kurias galės pritaikyti savo darbe ir veikloje.

Auditorė Birutė Petrauskienė

 

Prisijungimas