Lietuvos Auditorių Asociacija

  • Padidinti šrifto dydį
  • Normalus šrifto dydis
  • Sumažinti šrifto dydį

LAA 15 metų.

Spausdinti

Sveikiname auditorius, 1996 metų gruodžio 20 d.  įsteigusius Lietuvos auditorių asociaciją! Norime pranešti, kad Jūsų kūdikis sėkmingai išgyveno, ir šiemet švenčia visai nemenką 15 metų sukaktį. 

Dosjė:

Pavadinimas: Lietuvos auditorių asociacija

Svetainė: www.auditoriuasociacija.lt

Įsteigta: 1996-12-20

Narių skaičius: 28

Valdybos pirmininkė: Birutė Petrauskienė

 

Trumpa istorija:

1996 m. gruodžio 3 d. Lietuvos Respublikos audito ir apskaitos institutas pirmą kartą šalies istorijoje patvirtino valstybės pripažįstamą auditoriaus kvalifikaciją 198 auditoriams, sėkmingai išlaikiusiems auditoriaus egzaminus.

Gerai suvokdami atsakomybę už savo profesiją, auditoriaus darbo kokybės užtikrinimą, profesinio bendravimo bei dalijimosi darbo patirtimi svarbą, auditoriai nusprendė steigti profesinę organizaciją.

Jau 1996 m. gruodžio 20 d. Vilniuje įvyko steigiamasis Lietuvos auditorių asociacijos susirinkimas, kuriame dalyvavo 71 auditorius. Susirinkimo metu buvo patvirtinti asociacijos įstatai, išrinkta 9 narių valdyba ir revizorius. Pirmuoju Lietuvos asociacijos valdybos pirmininku buvo išrinktas Arnoldas Masalskis.

Lietuvos auditorių asociacija iškėlė sau uždavinį vienyti kvalifikuotus auditorius, šviesti visuomenę audito klausimais, populiarinti auditoriaus profesiją, dalyvauti rengiant auditoriams aktualius teisės aktų projektus. Jos nariai aktyviai dalyvavo rengiant audito standartų projektus, audito darbo dokumentus, auditorių etikos kodeksą. 

Dabartinė veikla:

Įsteigus ir 2000 m. vasario 22 d. įregistravus Lietuvos auditorių rūmus, vienijančius visus Lietuvos auditorius, Rūmai ėmė vykdyti didžiąją dalį prioritetinių funkcijų, numatytų asociacijos įstatuose. Tuo pačiu dalis asociacijos narių pasirinko narystę tik vienoje profesinėje organizacijoje – Lietuvos auditorių rūmuose.

Nuo tada asociacijos veikla šiek tiek pasikeitė – daugiau dėmesio skiriama ne globaliems tikslams, o pačios asociacijos narių poreikiams. Kiekvieną mėnesį vyksta asociacijos narių susirinkimai, kurių metu vyksta mokymai aktualiais apskaitos, audito ir mokesčių klausimais, diskusijos, pasidalijama informacija bei aptariami svarbūs klausimai. Mokymus praveda asociacijos nariai arba kviestiniai lektoriai ir ekspertai. Pasibaigus audito sezonui, Lietuvos auditorių asociacija savo nariams paprastai organizuoja mokomąją išvyką į užsienį, kurios metu susipažįstama su užsienio audito praktika, aplankomos audito įmonės ir auditorius vienijančios organizacijos, užmezgami tiesioginiai kontaktai su užsienio auditoriais, ir, kas be ko, patobulinamos užsienio kalbų žinios. Asociacijos nariai jau aplankė tokias šalis kaip Norvegija, Belgija, Airija ir mano, kad tai dar ne pabaiga. Tokiose išvykose noriai dalyvauja ir auditorių šeimų nariai.

Asociacijos nariai aktyviai dalyvauja įvairių profesinių organizacijų ir komitetų veikloje: Lietuvos auditorių rūmų prezidiume, komitetuose, komisijose, Audito ir apskaitos tarnybos audito priežiūros ir apskaitos standartų komitetuose ir t.t. Jie taip pat analizuoja ir teikia pastabas teisės aktų projektams, dalyvauja susitikimuose su valstybinėmis institucijomis. 

Lietuvos auditorių asociacija moka ne tik dirbti, bet ir švęsti. Jau tradicija tapo naujametinis vakarėlis – aplankyti spektaklį, apžiūrėti užkulisius, išgirsti teatro darbuotojų ir muzikologų pasakojimus, neformaliai pabendrauti prie vaišių stalo.

Esame atviri ir dirbti, ir švęsti – kviečiame prisijunkite!

Informaciją apie mus rasite: www. auditoriuasociacija.lt

 

Pagarbiai,

LAA nariai Vilija Banienė,

LAA valdybos pirmininkė Birutė Petrauskienė.

Prisegti dokumentai:
Parsisiųsti šią bylą (Straipsnis_15_metu.doc)Straipsnis_15_metu.doc[ ]27 Kb
 

Prisijungimas