Lietuvos Auditorių Asociacija

  • Padidinti šrifto dydį
  • Normalus šrifto dydis
  • Sumažinti šrifto dydį
Naujienos

LAA 15 metų.

Spausdinti

Sveikiname auditorius, 1996 metų gruodžio 20 d.  įsteigusius Lietuvos auditorių asociaciją! Norime pranešti, kad Jūsų kūdikis sėkmingai išgyveno, ir šiemet švenčia visai nemenką 15 metų sukaktį. 

Dosjė:

Pavadinimas: Lietuvos auditorių asociacija

Svetainė: www.auditoriuasociacija.lt

Įsteigta: 1996-12-20

Narių skaičius: 28

Valdybos pirmininkė: Birutė Petrauskienė

 

Trumpa istorija:

1996 m. gruodžio 3 d. Lietuvos Respublikos audito ir apskaitos institutas pirmą kartą šalies istorijoje patvirtino valstybės pripažįstamą auditoriaus kvalifikaciją 198 auditoriams, sėkmingai išlaikiusiems auditoriaus egzaminus.

Gerai suvokdami atsakomybę už savo profesiją, auditoriaus darbo kokybės užtikrinimą, profesinio bendravimo bei dalijimosi darbo patirtimi svarbą, auditoriai nusprendė steigti profesinę organizaciją.

Jau 1996 m. gruodžio 20 d. Vilniuje įvyko steigiamasis Lietuvos auditorių asociacijos susirinkimas, kuriame dalyvavo 71 auditorius. Susirinkimo metu buvo patvirtinti asociacijos įstatai, išrinkta 9 narių valdyba ir revizorius. Pirmuoju Lietuvos asociacijos valdybos pirmininku buvo išrinktas Arnoldas Masalskis.

Lietuvos auditorių asociacija iškėlė sau uždavinį vienyti kvalifikuotus auditorius, šviesti visuomenę audito klausimais, populiarinti auditoriaus profesiją, dalyvauti rengiant auditoriams aktualius teisės aktų projektus. Jos nariai aktyviai dalyvavo rengiant audito standartų projektus, audito darbo dokumentus, auditorių etikos kodeksą. 

Dabartinė veikla:

Įsteigus ir 2000 m. vasario 22 d. įregistravus Lietuvos auditorių rūmus, vienijančius visus Lietuvos auditorius, Rūmai ėmė vykdyti didžiąją dalį prioritetinių funkcijų, numatytų asociacijos įstatuose. Tuo pačiu dalis asociacijos narių pasirinko narystę tik vienoje profesinėje organizacijoje – Lietuvos auditorių rūmuose.

Nuo tada asociacijos veikla šiek tiek pasikeitė – daugiau dėmesio skiriama ne globaliems tikslams, o pačios asociacijos narių poreikiams. Kiekvieną mėnesį vyksta asociacijos narių susirinkimai, kurių metu vyksta mokymai aktualiais apskaitos, audito ir mokesčių klausimais, diskusijos, pasidalijama informacija bei aptariami svarbūs klausimai. Mokymus praveda asociacijos nariai arba kviestiniai lektoriai ir ekspertai. Pasibaigus audito sezonui, Lietuvos auditorių asociacija savo nariams paprastai organizuoja mokomąją išvyką į užsienį, kurios metu susipažįstama su užsienio audito praktika, aplankomos audito įmonės ir auditorius vienijančios organizacijos, užmezgami tiesioginiai kontaktai su užsienio auditoriais, ir, kas be ko, patobulinamos užsienio kalbų žinios. Asociacijos nariai jau aplankė tokias šalis kaip Norvegija, Belgija, Airija ir mano, kad tai dar ne pabaiga. Tokiose išvykose noriai dalyvauja ir auditorių šeimų nariai.

Asociacijos nariai aktyviai dalyvauja įvairių profesinių organizacijų ir komitetų veikloje: Lietuvos auditorių rūmų prezidiume, komitetuose, komisijose, Audito ir apskaitos tarnybos audito priežiūros ir apskaitos standartų komitetuose ir t.t. Jie taip pat analizuoja ir teikia pastabas teisės aktų projektams, dalyvauja susitikimuose su valstybinėmis institucijomis. 

Lietuvos auditorių asociacija moka ne tik dirbti, bet ir švęsti. Jau tradicija tapo naujametinis vakarėlis – aplankyti spektaklį, apžiūrėti užkulisius, išgirsti teatro darbuotojų ir muzikologų pasakojimus, neformaliai pabendrauti prie vaišių stalo.

Esame atviri ir dirbti, ir švęsti – kviečiame prisijunkite!

Informaciją apie mus rasite: www. auditoriuasociacija.lt

 

Pagarbiai,

LAA nariai Vilija Banienė,

LAA valdybos pirmininkė Birutė Petrauskienė.

Prisegti dokumentai:
Parsisiųsti šią bylą (Straipsnis_15_metu.doc)Straipsnis_15_metu.doc[ ]27 Kb
 

ŽALIOJI KNYGA

Spausdinti

ŽALIOJI KNYGA

Audito politika. Per krizę įgyta patirtis

Tiek Europoje, tiek kitur iš karto po finansų krizės priimtos priemonės buvo orientuotos į
būtinybę stabilizuoti finansų sistemą1. Tuo tarpu, kai bankų, rizikos draudimo fondų, reitingų
agentūrų, priežiūros institucijų ar centrinių bankų vaidmuo daugeliu atveju buvo svarstomas ir
nuodugniai analizuojamas, kol kas mažai dėmesio skirta tam, kaip būtų galima pagerinti
audito funkciją, siekiant didesnio finansinio stabilumo.
Tiek Europoje, tiek kitur iš karto po finansų krizės priimtos priemonės buvo orientuotos į
būtinybę stabilizuoti finansų sistemą1. Tuo tarpu, kai bankų, rizikos draudimo fondų, reitingų
agentūrų, priežiūros institucijų ar centrinių bankų vaidmuo daugeliu atveju buvo svarstomas ir
nuodugniai analizuojamas, kol kas mažai dėmesio skirta tam, kaip būtų galima pagerinti
audito funkciją, siekiant didesnio finansinio stabilumo.......
Prisegti dokumentai:
Parsisiųsti šią bylą (green_paper_audit_lt.pdf)green_paper_audit_lt.pdf[ ]258 Kb
 

Išaiškinimas dėl Audito įstatymo 20 straipsnio taikymo

Spausdinti
Audito ir apskaitos tarnyba skelbia Finansų ministerijos išaiškinimą dėl Audito įstatymo 20 straipsnio taikymo. Pagal šį išaiškinimą, audito įmonei, apsidraudusiai Audito įstatymo 20 straipsnio 4 dalyje nustatytu civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, draudimo apsauga turi galioti be papildomo draudimo pagal Audito įstatymo 20 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus ir atliekant kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų auditą.
Prisegti dokumentai:
Parsisiųsti šią bylą (FM_isaiskinimas_del_draudimo[1].pdf)FM išaiškinimas dėl audito draudimo[ ]27 Kb
 

DĖL SĄNAUDŲ PRISKYRIMO MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS DARBŲ SĄNAUDOMS TVARKOS APRAŠO

Spausdinti

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad nuo 2008 m. lapkričio 28 d. įsigaliojo 2008 m. lapkričio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1183 „Dėl sąnaudų priskyrimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąnaudoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 136-5320, toliau - Nutarimas).

1. Šiuo nutarimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992) 171 str. 4 dalimi, patvirtinamas Sąnaudų pripažinimo priskyrimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąnaudoms tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

2. Apraše pateikimas sąnaudų, kurios laikomos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų (toliau – MTEP) sąnaudomis, sąrašas ir nustatoma kiek jų (kokia dalis) priskiriama MTEP sąnaudoms, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną. Taip pat Apraše nustatoma pareiga apmokestinamiesiems vienetams, norintiems iš savo apmokestinamųjų pajamų atskaityti MTEP sąnaudas, turėti apmokestinamojo vieneto vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintą MTEP darbų dokumentaciją, kurioje aprašyti atliekami MTEP darbai (jų tikslai, vykdymo eiga, kita svarbi informacija).

3. Nutarimas taikomas 2008 metais prasidėsiančio mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių apmokestinamajam pelnui apskaičiuoti.

http://mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000057960

 

 

Nuo 2009 m. kovo 6 d. pasikeitė nutarimas Nr. 99 dėl komandiruočių

Spausdinti

VMI informuoja, kad nuo 2009 m. kovo 6 d. pasikeitė nutarimas Nr. 99 dėl komandiruočių: yra padidintas iš pajamų atskaitomas dienpinigių, mokamų komandiruočių Lietuvoje metu, išlaidų dydis, nustatant, kad iš pajamų negali būti atskaitomos dienpinigių išlaidos, viršijančios sumą, kuri būtų apskaičiuota kiekvienai komandiruotės dienai taikant 15 procentų nustatytos bazinės socialinės išmokos, galiojančios mokestinio laikotarpio, kurį prasidėjo komandiruotė, pirmąją dieną, sumos (šiuo metu toks dydis būtų 19,50 Lt =130 x 15 proc.).

 


Puslapis 1 iš 2

Prisijungimas